ERV ที่ทางเราจำหน่ายมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทคือ แบบติดผนัง แบบตั้งพื้น และแบบติดใต้ฝ้า

          ควรเลือก ERV ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และคำนึงถึงประสิทธิภาพในการหมุนเวียนอากาศที่ดีพอ เพื่อให้ได้คุณภาพอากาศที่เหมาะสมอย่างที่จริง
( รายละเอียดสามารถติดต่อฝ่ายขายของเรา หรือตัวแทนขายในพื้นที่ของคุณ )

ERV WALL TYPE
เครื่องหมุนเวียนอากาศแบบติดผนัง

ERV Floor Stand
เครื่องหมุนเวียนอากาศแบบตั้งพื้น

ERV CEILING TYPE
เครื่องหมุนเวียนอากาศแขวนใต้ฝ้า

ERV PROJECT REFERENCE (ผลงานที่ผ่านมา)

ERV สำหรับสถานศึกษา

PROJECT ERV สำหรับสถานศึกษาเพื่อใช่ในห้องบรรยาย ซึ่งมีจำนวนที่นั่ง 30-50 ที่นั่งและมีระบบปรับอากาศติดตั้งด้วย
- สถานที่ติดตั้ง : สถานศึกษาแห่งหนึ่ง ทางภาคเหนือ
- ปีที่เริ่มและจบงาน : ปี 2023
- จำนวนเครื่องที่ขายไป : 12 เครื่องแบบ Ceiling Type
- ขอบเขตการทำงาน : ขายเครื่องและทดสอบหลังจากติดตั้ง

ERV สำหรับบ้านชั้นเดี๋ยว

ออกแบบให้มีจุดอากาศเข้าและดูด หลายจุดเพื่อควบคุมพื้นที่ภายในบ้านทั้งหมด พร้อมเครื่องเติมอากาศแยกสำหรับเรือนพักหลังเล็ก
- สถานที่ติดตั้ง : บ้านเดี่ยวชั้นเดี่ยว
- ปีที่เริ่มและจบงาน : 2023
- จำนวนเครื่องที่ขายไป : ERV + เครื่องเติมอากาศ 1 ชุด
- ขอบเขตการทำงาน : ขายเครื่อง ติดตั้ง และทดสอบการทำงานของระบบ

ภาพการทำงานของเรา